یعنی چه

استیضاح یعنی چه

استیضاح در لغت یعنی توضیح خواستن و خواستار آشکارکردن مطلبی شدن است.

در سیاست استیضاح به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آن‌ها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد.

طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نمی‌باشد بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی‌گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است