یعنی چه

پ.ن یعنی چه

پ.ن سرواژۀ پی‌نوشت است و نوشته‌ای است که پس از پیکرهٔ اصلی یک نوشته یا نامه به آن افزوده می‌گردد. پی‌نوشت می تواند یک جمله، پاراگراف یا متنی مستقل باشد.

این اصطلاح در پست‌های شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌شود، زمانی که پس از به پایان رسیدن متن، نویسنده در ادامه نوشته خود می‌خواهد متن دیگری ذکر کند. به طور مثال پس از متن خود می‌نویسد: پ.ن: متن مورد نظر ...

همچنین یک نوشته می‌تواند چندین پی‌نوشت داشته باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است