یعنی چه

تروما یعنی چه

تروما یعنی زخم، آسیب و ضربه روحی.

تروما در دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی،‌ ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثهٔ وارد شده به بدن انسان گفته می‌شود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است