یعنی چه

بدعت یعنی چه

بدعت در لغت یعنی ابتکار، نوآوری، رسم نو، آیین نو و سنت ستیزی.

بدعت رسم یا آیین تازه‌ای است که مورد پذیرش قرار نگرفته یا مخالف سنت پذیرفته شده باشد.

بدعت در اصطلاح دینی، افزودن چیزی به دین یا کاستن چیزی از آن بدون رضای شارع و آورندۀ دین است و در دین اسلام حرام است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است