یعنی چه

مراوده یعنی چه

مراوده یعنی با کسی رفت‌وآمد داشتن، ارتباط داشتن و دید و بازدید کردن است.

همچنین به معنای آمیزش، حشر و نشر، مصاحبت و معاشرت هم می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است