یعنی چه

مترادف یعنی چه

به کلمه‌ای که از لحاظ معنا شبیه یک کلمه دیگر باشد، مترادف می‌گویند.

دو کلمه زمانی مترادف هستند که هم‌معنی باشند مانند ارسال و فرستادن.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است