یعنی چه

آنام یعنی چه

آنام واژه‌ای است ترکی به معنای مادرم. آنا در ترکی به معنای مادر است.

همچنین آنام معنای مردم، مخلوقات و آفریده‌شدگان هم می‌دهد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است