یعنی چه

آس یعنی چه

آس به معنای تک، یک مورد و تکخال است.

در بازی کارت‌ها به کارت تکخال، آس می‌گویند.

همچنین آس شدن معنای آسیاب شدن یا آرد شدن هم می‌دهد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است