یعنی چه

کالج یعنی چه

به آموزشگاه، مؤسسه‌ی عالی یا دانشکده کالج می‌گویند.

کاربرد این واژه در کشورهای گوناگون معانی متفاوتی دارد. کالج ممکن است یک مؤسسهٔ سطح سوم باشد که یک مدرک آموزشی را ارائه می‌کند. ممکن است بخشی از یک دانشگاهِ کالجی باشد یا آن‌ که مؤسسه‌ای باشد که آموزش‌های شغلی را ارائه می‌کند. در ایالات متحدهٔ آمریکا واژهٔ کالج به یک بخش از دانشگاه گفته می‌شود، اما گاهی واژه‌های دانشگاه و کالج به‌ جای هم به‌ کار می‌روند.

همچنین به کفش بدون پاشنه هم کالج می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است