یعنی چه

آوانتاژ یعنی چه

آوانتاژ واژه‌ای برگرفته از زبان فرانسوی است که در قانون فوتبال این اختیار را به داور می‌دهد که بطور مثال زمانی که خطا رخ داد، به بازی اجازه دنبال شدن بدهد، در شرایطی که اگر بازی به دلیل خطا متوقف شود، به ضرر تیمی میشود که در حال حمله‌ است و خطا بر روی آن انجام شده باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است