یعنی چه

دغدغه یعنی چه

دغدغه به معنای ترس، دل‌واپسی، تشویش خاطر و دلهره می‌باشد.

دغدغه‌ چیزی را داشتن به معنای نگرانی و دلهره از انجام شدن یا نشدن آن کار است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است