یعنی چه

هارمونی یعنی چه

هارمونی به معنای تناسب، هماهنگی و سازگاری اجزا با یکدیگر است و بیانگر یگانگی در اجزا و تشکیل یک واحد کل می‌باشد.

برای مثال اگر چند شی از لحاظ رنگ، ظاهر و یا دیگر موارد با هم هماهنگ و تقریبا مشابه باشند، می‌گویند با هم هارمونی دارد.

 

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است