یعنی چه

میزانسن یعنی چه

میزانسن اصطلاحی فرانسوی است و به فرانسوی به صورت mise en scène نوشته می‌شود.

اصطلاح میزانسن ریشه در تئاتر دارد و از آنجا به سینما نیز وارد شده است. این اصطلاح از سه واژه mise (قرار دادن)، en (روی) و scène (صحنه) تشکیل شده که روی هم، معنیِ به صحنه آوردن [نمایش] را می‌دهد که گاهی از واژه جمع و جور صحنه‌بندی برای توصیف آن در زبان فارسی استفاده می‌شود که به چیدمان صحنه اشاره دارد.

میزانسن تنظیم جای استقرار هنرپیشگان و وسایل صحنه اعم از دکور و دیگر موارد است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است