یعنی چه

آب‌لمبو یعنی چه

آب‌لمبو یا آب‌لنبو به میوه‌ای گفته می‌شود که در اثر فشرده‌شدن، آبش را از دانه جدا کرده باشند.

همچنین به هر چیزی که له شده باشد، آب‌لمبو گفته می‌شود.

آب‌لنبه‌کردن یعنی فشردن میوه‌ای چون انار و جداکردن آب آن از دانه در پوست خود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است