یعنی چه

حشو یعنی چه

حشو مفهومی در ادبیات است به معنای کلام اضافه‌ای که در وسط جمله واقع شود و حذف آن به معنای جمله لطمه‌ای وارد نکند. در واقع جمله از جهت معنی به آن نیازی ندارد و تعادل لفظ و معنی را در جمله به هم می‌زند و گاه می‌تواند باعث خراب کردن معنی شود.

حشو در لغت به معنایی «لایی» است که میان آستر و پارچه قرار می‌گیرد تا لباس را استوار نگهدارد. همچنین به آنچه مانند پنبه و پشم و پر در میان بالش و لحاف و جامه پر می‌کنند نیز حشو گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است