یعنی چه

سورپرایز یعنی چه

سورپرایز، واژه‌ای با ریشه‌ی انگلیسی است به معنای تعجب یا شگفتی و یک حالت روانی زودگذر است که انسان‌ها و حیوانات در مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره از خود بروز می‌دهند.

تعجب می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. یعنی می‌تواند خنثی، خوشایند، ناخوشایند، مثبت، یا منفی باشد.

برای مثال: سورپرایز شدم یعنی شگفت زده شدم و انتظار چنین چیزی را نداشتم.

برخی ممکن است به اشتباه به آن سوپرایز بگویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است