یعنی چه

قمپز در کردن یعنی چه

قُمپُز در کردن ضرب‌المثلی است به معنای ادعایی که سر و صدای زیادی دارد اما بی‌اثر و دروغین است.

برای مثال وقتی می‌گویند فلانی قمپز در می‌کند یعنی لاف می‌زند و گزافه‌گویی می‌کند.

ریشه ضرب‌المثل قمپز در کردن:

قمپز در اصل قُپوز بوده‌است که نام توپی جنگی است که لشکریان عثمانی در جنگ با لشکریان ایرانی از آن استفاده می‌‌‌‏کردند. این توپ فاقد گلوله فلزی بوده و فقط باروت داشته که با پارچه‌‌‌‏های کهنه با فشار داخل لوله توپ می‌‌‌‏کردند.

هدف از آن، ایجاد رعب و وحشت در لشکریان مقابل بوده است. در ابتدا این توپ در تضعیف روحیه سربازان موثر بود ولی بعدها به تدریج سربازان متوجه شدند که گلوله‌‌‌‏ای در کار نیست و وقتی صدای گوشخراش توپ به گوش سپاهیان می‌‌‌‏رسید به آنان می‌‌‌‏گفتند: «نترسید قمپز در کردند.»

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است