یعنی چه

انتلکت یعنی چه

در اصطلاح امروزی به روشنفکران گفته می شود و برگرفته از واژه انتلکتوئل است.

روشنفکر یا اندیشمند یا متفکر یا انتلکتوال کسی است که می‌خواهد چشم‌انداز و دریچه‌ای جدید بر روی انسان بگشاید. به عبارت دیگر یک متفکر یا اندیشمند فردی است که در اندیشه انتقادی، اندیشه، پژوهش و اندیشه بشری در خصوص واقعیات جامعه درگیر است و هدفش ارائه راهکارهایی برای رفع و حل مشکلات هنجاری جامعه توسط گفتمان در حوزه عمومی و کسب اقتدار از افکار عمومی می‌باشد

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است