یعنی چه

لیبرالیسم یعنی چه

لیبرالیسم در لغت به معنای آزادی‌خواهی است و به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند.

به طور کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است