یعنی چه

ماخوذ به حیا یعنی چه

ماخوذ به حیا یعنی از روی حجب و حیا به کاری تن دردادن یا کاری را پذیرفتن.

ماخوذ به حیا شدن یعنی رودربایستی.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است