یعنی چه

جاست فرند یعنی چه

جاست فرند یا همان Just Friend یعنی دوست معمولی.

اگر دو نفر جاست فرند همدیگر باشند (معمولا دو جنس مخالف) به آن معنا است که روابط آنها در سطح عادی و معمولی است و نمی‌خواهند درگیر عواطف، احساسات و ارتباطات صمیمی بشوند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است