یعنی چه

طفیلی یعنی چه

طفیلی به شخصی گفته می‌شود که به دیگری وابسته است. همچنین معنای مفت‌خور، سربار و انگل هم می‌دهد.

کسی که ناخوانده همراه شخص مهمان به مهمانی می‌رود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است