یعنی چه

گاوبندی یعنی چه

گاوبندی به معنای تبانی و زد و بند است.

گاوبندی کردن یعنی بند و بست کردن، موافقت وشراکت میان دو یا چند نفر برای انجام عملی (معمولاً ناروا)

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است