یعنی چه

قهقرا یعنی چه

قهقرا در لغت به معنای بازگشتن و بازگشت به عقب می‌باشد.

به قهقرا رفتن یعنی به عقب برگشتن، پسرفت کردن.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است