کلیدواژه‌ی usb

فناوری label

OTG سرواژۀ عبارت On-The-Go است و نوعی فناوری الکترونیکی است که به دستگاه‌های مجهز به درگاه USB مانند تلفن همراه این امکا ...

فناوری label

کول دیسک همان فلش مموری است که ابزاری است برای ذخیره‌سازی اطلاعات و می‌تواند به رایانه و دستگاه‌های پخش مانند تلویزیون و ...