کلیدواژه‌ی urology

پزشکی label

اورولوژی شاخه‌ای از پزشکی است که به بررسی و درمان بیماری‌های دستگاه ادراری مردان و زنان و اندام‌های تناسلی مردان می پردا ...