کلیدواژه‌ی Tackle

ورزش label

تَکل نوعی حرکت در ورزش فوتبال یا ورزش‌های شبیه به آن است. بازیکن با استفاده از تکل تلاش می‌کند تا توپ را از حریف گرفته و ...