کلیدواژه‌ی Story

استوری برگرفته از واژۀ انگلیسی Story است و در لغت به معنای داستان، قصه و روایت است. استوری در شبکه‌های اجتماعی مانند این ...