کلیدواژه‌ی Rheumatology

پزشکی label

روماتولوژی یک فوق تخصص در پزشکی داخلی و پزشکی اطفال است که به مطالعه و درمان بیماری‌های بافت همبند و استخوان‌های بدن انس ...