کلیدواژه‌ی Private Message

No Pv اصطلاحی در شبکه‌های اجتماعی است که خلاصه شدۀ عبارت No Private Message می‌باشد. زمانی که فردی این عبارت را در پروفا ...