کلیدواژه‌ی Playmaker

ورزش label

پلی‌میکر یا Playmaker اصطلاحی در ورزش فوتبال است و به معنای بازی‌ساز می‌باشد. در فوتبال به بازیکنی که طراح و پی‌ریزی‌کنن ...