کلیدواژه‌ی Nostalgia

نوستالژی، خاطره‌انگیز یا یادمانه یک احساس غم‌انگیز همراه با شادی به اشیا، اشخاص و موقعیت‌های گذشته است. دلتنگی به سبب دو ...