کلیدواژه‌ی message

واژگان label

مسیج یا message به معنای پیام یا پیام دادن است. برخی از مردم این واژه را به جای اس‌ام‌اس یا همان پیامک به کار می‌برند.