کلیدواژه‌ی Luxury

لاکچری برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Luxury است و به معنای اشرافی، مدرن، لوکس و مجلل می‌باشد. این واژه در انگلیسی به صورت لا ...