کلیدواژه‌ی Host

هاست یا Host به معنای میزبان می‌باشد. در اصطلاح مربوط به رایانه و اینترنت، هاست فضایی برای میزبانی وب‌سایت است. اطلاعات ...