کلیدواژه‌ی Hood

خودرو label

به در یا روکش معمولا فلزی روی قسمت موتور خودرو که در جلوی آن قرار دارد، کاپوت گفته می‌شود. در واقع کاپوت یا درِ موتور پو ...