کلیدواژه‌ی hashtag

هشتگ، کلیدواژه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی هستند. هشتگ با پیشوند # آغاز می‌شود. مانند: #یعنی_چه اگر هشتگ مورد نظر شما ...