کلیدواژه‌ی Charter

چارتر اصطلاحی است که بیشتر در مسافرت‌های هوایی به کار می‌رود و در لغت به معنای دربست کرایه کردن و منظور از بلیط چارتر خر ...