کلیدواژه‌ی Camera Man

هنر label

کَمِرا من برگرفته از عبارت Camera Man می‌باشد و به معنای فیلمبردار یا کسی که مسئول فیلمبرداری با دوربین است. Camera به م ...