کلیدواژه‌ی billboard

اشیاء label

به جایگاه‌ها و تابلوهایی که در سطح شهر و مکان‌های عمومی به جهت اطلاع‌رسانی و تبلیغات استفاده می‌شود، بیلبورد می‌گویند. د ...