کلیدواژه‌ی Anti-Virus

رایانه label

آنتی ویروس نوعی نرم‌افزار است که برای جلوگیری از ورود ویروس به رایانه یا موبایل و همچنین از بین بردن ویروس‌های موجود در ...