کلیدواژه‌ی Airplane Mode

موبایل label

حالت پرواز Airplane Mode امکانی در گوشی‌های تلفن همراه است که تمامی ارتباطات رادیویی (امواج Cellular تلفن همراه)، Wi-Fi، ...