کلیدواژه‌ی ۷۲۰پی

فناوری label

در تفکیک‌پذیری نمایشگرها، 720p دارای ۷۲۰ پیکسل خط افقی و نسبت ۱۶:۹ می‌باشد. تمام نمایشگرهای HD فرمت ۷۲۰p را پوشش می‌دهند ...