کلیدواژه‌ی گریم

میک‌آپ یا Makeup به معنای آرایش و گریم می‌باشد. به آرایش کردن میک‌آپ گفته می‌شود و به شخصی که این کار را انجام می‌دهد، م ...