کلیدواژه‌ی گرم

دمت گرم اصطلاحی عامیانه است به معنی "زنده باشی" می‌باشد. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که شخصی کار مفیدی برای شما انجام ...