کلیدواژه‌ی کیترینگ

کترینگ یا کِیترینگ، به صنعت آماده‌سازی و پخت غذا و نوشیدنی در یک محل و سِرو آن در محلی دیگر گفته می‌شود. کترینگ برگرفته ...