کلیدواژه‌ی کوردی

کسگم به معنای همه کس من می‌باشد. گم در کُردی به معنای داشتن و مالک چیزی بودن است و وقتی با واژه کس به معنی "شخص" تلفیق م ...