کلیدواژه‌ی کندن مو

اپیلاسیون یا موزُدایی به روش‌هایی برای از بین بردن موهای بدن مانند موهای دست و پا گفته می‌شود که طی آن معمولا مو از ریشه ...