کلیدواژه‌ی کنترل

رایانه label

فایروال به نرم‌افزاری گفته می‌شود که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم مانند رایانه جلوگیری می‌کنند. درخواست‌ها و بسته‌های ...

اشیاء label

در بحث رایانه، به تجهیزاتی مانند صفحه‌کلید و نمایشگر که کاربر برای برقراری ارتباط با رایانه از آن‌ها بهره می‌گیرد، کنسول ...

اشیاء label

اف اف اصطلاحی عامیانه برای بیان آیفون یا همان دربازکن است. اف اف، یک سیستم ارتباط صوتی و یا تصویری است که در یک ساختمان ...

ورزش label

یوگا در لغت به معنای یکپارچه‌سازی، یگانگی و کنترل کردن است. یوگا عنوان ورزشی جسمی و فکری می‌باشد که برای نخستین بار در ش ...