کلیدواژه‌ی کمدی

هنر label

استندآپ یا استندآپ کمدی، نوعی از کمدی است که در آن، اجراکننده بر روی صحنه و به‌صورت مستقیم با شنوندگان و بینندگان صحبت م ...

هنر ، واژگان label

به گونه یا نوع خاصی از اثر ادبی، هنری، و مانند این‌ها ژانر گفته می‌شود. برای مثال در سینما، کمدی و درام هر کدام نوعی ژان ...